คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะ ตุภะวัง สัพพศัตรู วินาสสันติ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมา มิหัง ฯ