คาถาหลวงปู่ศุข (วัดมะขามเฒ่า)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓จบ)
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ “มะอะอุ” (๙จบ)

ขึ้นรถ ลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องไว้เสมอ ป้องกันภัยพิบัติ ฯ