คำกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ

ด้วยเดชะบุญแห่งข้าได้สร้างและสวดแล้วนี้ ขอให้ไปค้ำชูอุดหนุนบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ญาติกา ครู อุปัชฌาย์อาจารย์ เจ้ากรรมนายเวร พระมหากษัตริย์ มิตรรักสนิท เพื่อนสาระสัตว์น้อยใหญ่ พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรุงพาลี พระนางธรณี พระนางคงคา พระยายมราช นายนิริยะบาล ทั้งท้าวจตุโลกะบาล ศิรพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมะหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรหมา เบื้องต่ำขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตะจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย ตลอดทั้งอินทร์ พรหม ยมยักษ์ คนธรรพ์ นาคา ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุข ขอให้ได้สุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเดชะบุญแห่งข้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ ฯ

กรวดน้ำแบบย่อ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุขเถิดฯ