พระคาถาบูชาสมเด็จพระปิยะมหาราช ร.๕

พระสยามมินโธ วะโรอิติ พุทธสังมิ อิติอรหัง สะหัตสะกายัง วะรัง พุทโธ นะโม พุทธายะ